Bertesz 13.06.2018 09:28

Proszę o wyjaśnienie jak rozumieć wystrój ołtarza głównego w Sanktuarium Miłosierdzia BoZego w Łagiewnikach,co symbolizuje ,bo ja tego nie rozumię ?

Odpowiedź:

Podejrzewam, że to krzak. Nawiązanie do biblijnej sceny, gdy Bóg objawił się Mojżeszowi w ognistym krzaku.

J.