Gość 08.06.2018 19:47

1.Czy jak mówiłem, że św. Antoni ma możliwość oświecenia mnie gdzie jest jakaś zgubiona rzecz albo jak mówiłem, że św. Maryja ma moc nawrócenia, oczywiście moc ta pochodzi od Boga i nie przyrównywałem ich z Bogiem to czy grzeszyłem bałwachwalstwem, bo niby modliłem się do nich.
2. Mam pewne dziwne pytanie niezwiązane ze mną. Czy jak moi
koledzy mówili na innego kolegę bóg to popełnili grzech?

Odpowiedź:

1. Nie ma tu bałwochwalstwa.

2. To pewnie był żart, więc nie widziałbym tu grzechu.

J.