Gość 14.02.2018 22:02

Witam. Chcę zapytać czy ważna jest przysięga np. co do wierności złożona po pijanemu.

Odpowiedź:

Chrześcijanin zawsze powinien mówić prawdę. Przysięgać wcale nie powinniśmy. A jeśli już, to rezerwując ten akt dla najważniejszych spraw: ot, zawarciu małżeństwa, złożeniu ślubów zakonnych. Wtedy nie ma się dylematów związanych z tym, czy w danych okolicznościach złożona przysięga obowiązuje czy nie.

Problem zresztą jest szerszy niż się wydaje. No bo czego dotyczyła przysięga? Była potwierdzeniem prawdomówności co do jakiejś przeszłej sprawy? Była poparciem obietnicy? W obu przypadkach będzie to trochę inaczej.

Rada: proszę dokładniej o co chodziło powiedzieć spowiednikowi. On albo uspokoi albo zwolni z pochopnej przysięgi...

J.