Ł. 31.12.2017 20:23

Szczęść Boże.

W związku z tym, iż wiem, że Komunię świętą można przyjąć 2 razy w ciągu dnia i że za pierwszym razem można Ją przyjść po prostu nawet, gdy przychodzi się na sam moment rozdawania Komunii świętej, i że za drugim razem, jeśli by się chciało przyjąć Komunię, to trzeba być na całej Mszy świętej w tym danym dniu – to chciałbym spytać jak ta sprawa ma się do spełnienia obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej tak ogólnie. Wiem na pewno, że spełnia się obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej dla niedzieli lub dla dnia świątecznego nakazanego, gdy jest się na całej takiej Mszy i gdy przyjmuje się podczas tej Mszy Komunię świętą? Lecz chciałbym zapytać, czy w którymś z poniższych przypadków (które tu poniżej napisałem) spełnia się lub nie spełnia się {może „nie spełnia w pełni”?} obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla niedzieli lub dla dnia świątecznego nakazanego. To takie sytuacje:

1. Jest się tylko na fragmencie takiej Mszy dla takiego dnia, usłyszało się część czytań i nie przyjmuje się Komunii świętej?

2. Wchodzi się do kościoła na Mszę w taki dzień, i akurat jest rozdawana Komunia święta i przyjmuje się Ją i zostaje do końca (do błogosławieństwa i rozesłania) lub wychodzi się zaraz po przyjęciu Komunii świętej bez błogosławieństwa - a dodatkowo dla całych tych przypadków nie słyszało się w ogóle czytań?

3. Jest się na całej Mszy świętej w taki dzień, ale nie przyjmuje się Komunii świętej?

Czy wszystkie te przypadki spełniają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej w dzień świąteczny nakazany lub niedzielę {w pełni/częściowo}? Czy może któryś z tych przypadków nie spełnia obowiązku uczestnictwa w takiej Mszy dla takiego dnia {może nie spełnia w pełni, ale częściowo spełnia}?

Dodałem w tych nawiasach pytanie typu „w pełni/częściowo” – ale wiem, że przykazanie kościelne mówi o obowiązku uczestnictwa i spełnianiu tego obowiązku, a więc pewnie należało by rozważać, jak „w pełni wypełnić obowiązek uczestnictwa”. Stąd to pytanie o te 3 przypadki i jak one się do tego mają.

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

1. Przyjęcie Komunii nie jest konieczne do spełnienia obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy. Nie ma obowiązku przyjmowania Komunii. No.. W sumie jest. Ale raz do roku, w okresie wielkanocnym.

2. W niedziele i nakazane uroczystości trzeba być na całej Mszy, nie tylko na jej fragmencie.

3. Jak wyżej

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg