Gość11 12.04.2017 23:10

1. Czy o świętości świadczy fakt, że ciało ludzkie nie ulega rozkładowi?
2. Jeśli pobiera się relikwie świętych to nie jest to bezczeszczeniem ciała?
3. W procesie uznawania osobę za świętą sprawdza się jej, wypowiedzi, ewentualne dzieła, wszelkie prywatne zapiski. Czy w przypadku osobistych notatek nie jest naruszeniem prywatności tej osoby?

Odpowiedź:

1. Nie jest to konieczne. I nie zawsze ciała nieulegające rozkładowi uważane są za ciała osób świętych. Może to być jakimś znakiem świętości, ale nie musi. 

2. Nie. Pobiera się w celu oddawania im czci. 

3. Proszę pozwolić, że pozostawię to bez odpowiedzi. 

J.