Przemek S. 18.02.2017 17:24

Czy proboszcz lub ktoś inny udzielając dyspensy np. od postu piątkowego jednocześnie sam tej dyspensie podlega na swoim terytorium?

Odpowiedź:

Sprawdza Pan, czy znam prawo kanoniczne?
 

W kanonie 91 KPK czytamy

Kto posiada władzę dyspensowania, ma prawo wykonywać ją będąc także poza terytorium w stosunku do podwładnych chociażby nieobecnych na terytorium, a także jeśli czegoś innego wyraźnie nie postanowiono, w stosunku do podróżnych, przebywających aktualnie na terytorium, a również względem samego siebie.

J.