Gość 17.07.2016 13:23

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

1. w KKK jest napisane że pierwsze przykazanie zakazuje magi i czarów chciałem się zapytać co należy rozumieć przez te pojęcia? gdzieś spodałem się ze stwierdzeniem że magia to wykorzystanie ukrytych sił przyrody, jak więc rozpoznać które przyrodnicze zjawiska można wykorzystywać a które nie?
2. czy zielarstwo, znachorstwo, rzeczywiście jest złe? absurdalne wydaje mi się by traktować zielarstwo jako coś złego.

Odpowiedź:

1. W katechizmie Kościoła katolickiego wyjaśniono co to magia i czary. W tym właśnie punkcie 2117.

Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka.

2. Znachorstwo, zielarstwo... W katechizmie jest mowa nie tylko o tym, ze to siły tajemne. Tajemne może znaczyć że jeszcze niepoznane przez ludzi. Albo już zapomniane. Chodzi o możliwość zyskania sił, władzy, umiejętności "nadnaturalnych". A działanie lecznicze ziół to jak najbardziej sprawa naturalna.

A czy znachorstwo jest magią? tego nie wiem, bo nie wiem jakie praktyki konkretny znachor stosuje. Może nie tylko leczyć ziołami, ale próbować posługiwać się magią.

J.