Gość 28.06.2016 08:14

Co się stanie jak ktoś przyjmie bez odpowiedniego przygotowania/niegodnie Bierzmowanie?

Odpowiedź:

Niegodnie przyjąć bierzmowanie znaczy przyjąć je w grzechu ciężkim. To grzech świętokradztwa....

Przyjąć bierzmowanie bez należytego przygotowania może i jest przyjęciem niegodnym, ale nie w tym sensie, jaki przedstawiłem wyżej. Sęk w tym, że człowiek zawsze ma obowiązek dbania o swoją wiarę, troski o jej rozwój, o odpowiednią wiedzę religijną.... Trudno dokładnie określić, gdzie zaczyna się w tych zaniedbaniach grzech ciężki. Ale to, że człowiek nie dba o rozwój swojej wiary dobre nigdy nie jest....

J.