Gość17 03.10.2015 19:10

1. Czy to prawda, że w liturgii Mszy św. nie można używać instrumentów takich jak gitara?

2. Czy osoby świeckie mogą modlić się nad innymi z nałożeniem rąk lub błogosławić formułą "Niech Ci błogosławi Bóg wszechmogący..." i znakiem krzyża tak jak ksiądz na Mszy?

Odpowiedź:

1. Gitara nie, ale gitara elektryczna, tak. Zobacz Instrukcję Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II

2. W sytuacjach prywatnych świecki może błogosławić. Podczas sytuacji bardziej oficjalnych, w kościele raczej nie. Słowa mają tu zdaje się znaczenie drugorzędne...

J.