Michał 31.07.2015 11:03

Po czym poznać, po czym poznam, że w świątyni Boga, która jest w nas, i też we mnie, że w moim wnętrzu, w sercu, został położony kamień węgielny, głowica węgła, czyli Jezus Chrystus, i że dom, który jest we mnie budowany, że jest on budowany na Chrystusie, i że wręcz to Pan Jezus go buduje we mnie, a nie ja sam. Bo z Pisma wiemy, że uczeni w Piśmie, budowniczowie, przywódcy Izraela, próbowali sami budować swoją świątynię i zbawiać się sami przez wypełnianie prawa i sami chcieli wydawać owoce bez Chrystusa, bez tego kamienia węgielnego, który odrzucili, a wiadomo, że bez Chrystusa (korzenia) nie da się wydawać owoców i być zbawionym, gdy On nie jest fundamentem domu i gdy Jego „soki/Duch Święty” nie dochodzą do gałązek latorośli. Zatem jak położyć głowicę węgła pod dom „swój” i jak sprawić i jak żyć, aby to Chrystus budował ten dom, a nie my sami? Po czym to poznać, że tak właśnie jest? Od czego zacząć i po czym poznać?

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Wiara jest łaską. Jej początkiem zawsze jest Boży dar. To On kładzie ten kamień węgielny, nie człowiek. Zadaniem człowieka jest odpowiadać Bogu "tak". I po tym poznajemy, czy gmach naszej wiary budujemy dobrze...

J.