Przemek 01.07.2015 13:34

W Kodeksie Prawa Kanonicznego jest napisane, że małżeństwo zawarte, lecz niedopełnione, może zostać rozwiązane przez papieża. W jaki sposób w takich przypadkach sprawdza się, czy małżeństwo zostało niedopełnione? Decyzja jest oparta wyłącznie na zapewnieniach jednej lub obydwu stron?

Odpowiedź:

Zobacz TUTAJ

J.