Tom121 26.05.2015 22:29

1.Czy grzechem jest jak mówienie bez potrzeby: Matko Bosko, Rany Boskie,Jezu,Boże itd. - a jak tak to jakim?

2.Jak to jest z grzechem Cudzym: Milczeć na czyichś grzech.Np. Ktoś mówi brzydkie słowa a ja go nie upomne to mam grzech?

Jeżeli ( 1 ) to grzech ciężki to gdy milczę i nie upominam kogoś jak mówi: Jezu , Boże, Matko Boża itd to popełniam grzech ciężki?

Odpowiedź:

1. Wymawianie imion świętych bez uszanowania jest na pewno grzechem. Warto zwrócić jednak uwagę na to "bez uszanowania".Gdy ktoś reaguje w ten sposób np, na telefon o śmierci bliskiej osoby, to jest to przecież modlitwa. Akt strzelisty.

Jaki to grzech, wymienianie imion świętych bez uszanowania? Najpewniej lekki. Ludzie robią to z nawyku, trochę bezmyślnie. Czyli brak pełnej świadomości czynu. Ale na pewno trzeba starać się ten nawyk wyeliminować. I wzywać Boga czy świętych tylko w ważnych sprawach, z pełnym szacunkiem.

Bo - co warto przypomnieć - takie zachowanie może też być ciężkim grzechem bluźnierstwa. W Katechizmie tak o tym napisano (2148)

Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ono na wypowiadaniu przeciw Bogu - wewnętrznie lub zewnętrznie - słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub piętnuje tych, którzy "bluźnią zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)" (Jk 2, 7). Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub wydawania na śmierć. Nadużywanie imienia Bożego w celu popełnienia zbrodni powoduje odrzucanie religii. Bluźnierstwo sprzeciwia się szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu. Ze swej natury jest grzechem ciężkim.

2. Upomnij raz, drugi trzeci. Choćby zwracając uwagę żartobliwie. Gdy to nie przynosi skutku, daj spokój. I zajrzyj TUTAJ

J.