Gość2 22.03.2015 20:07

Szczęść Boże.
1. Chciałbym zadać to pytanie. Bo jest powiedziane, że mamy być (no właśnie tu nie do końca mam pewność czy „być jak” czy „być podobni” – jeśli jest w ogóle różnica między tym):
- jak Jezus,
- podobni do Jezusa,
- naśladować Jezusa,
- mieć serce na wzór lub serce jak Serce Jezusa
Tu mam taką wątpliwość, bo jeśli Bóg chce abyśmy byli jak Jezus, to przecież jest też powiedziane „Któż jak Bóg”, a przecież Pan Jezus to Bóg, i tu jest jakby taka sprzeczność. No bo jak mamy być jak Jezus, skoro „Któż jak Bóg”, bo przecież grzechem byłoby próbować i chcieć być jak Bóg.
Więc może tu rzeczywiście chodzi o to by być jak Jezus, ale ten Jezus człowiek, i mieć to serce jak Jego?
Na pewno nie należy w pysze chcieć być jak Bóg w sensie jakiejś potęgi, rozumu, wszechmocy i mówić „będę podobny do najwyższego i tron będę miał nad gwiazdami” – bo to byłoby to niewłaściwe naśladowanie Boga i próba bycia jak Bóg.
Natomiast może „być jak Jezus człowiek” i mieć takie serce jak On i być jak On i podobnym do niego, to to byłoby właściwe? Nie wiem czy jasno to przedstawiłem.
2. Druga kwestia o którą chciałbym zapytać: wierzymy i jest też napisane, że Jezus był we wszystkim podobny do nas za wyjątkiem grzechu, doświadczony i może współczuć nam, i że grzechu nie popełnił. Czy to znaczy, że nawet lekkiego grzechu, powszedniego, nawet nieświadomego i niedobrowolnego grzechu nie popełnił? Jaki jest nasz Pan Jezus człowiek?
Mamy Go naśladować, więc chciałbym wiedzieć na co może być nas stać, do czego jesteśmy zdolni i Jakie było Serce Pana Jezusa i Pan Jezus i z czym On się zmagał a z czym my mamy się zmagać - tu też i to co dotyczy człowieka, czyli grzech i radzenie sobie z nim - która to sprawa nie dotyczyła Pana Jezusa (cały czas mam w pamięci, że Pan Jezus nigdy nie zgrzeszył ani powszednio ani ciężko od noworodka, przez dziecięctwo, po nastoletnie życie aż do śmierci na krzyżu).

(...)

Bóg zapłać za odpowiedź
Pozdrawiam

Odpowiedź:

1. Pan Jezus sam powiedział, ze kto chce iść za nim powinien się zaprzeć samego siebie, brać swój krzyż i naśladować Go. Jest oczywistym, ze nie w Jego bóstwie. Przecież nie zaczniemy nagle czynić cudów czy mieć wiedzy na temat tego, co kto myśli. Chodzi o naśladowanie Jego stylu życia, Jego wierności Ojcu...

2. Mamy w Ewangeliach sceny kuszenia Pana Jezusa... Na ile w innych momentach życia Jezus przeżywał pokusy nie wiadomo, ale na pewno grzechu nie popełnił. Zawsze, we wszystkim był wierny Ojcu...

J.