Gość 29.09.2014 17:45

Mam (...) Pytanie usunięte na prośbę pytającej...

Odpowiedź:

Do sprawy można podejść w dwojaki sposób. Najlpierw wedle kanonu 1142:

Małżeństwo niedopełnione (czyli nieskonsumowane - J), zawarte przez ochrzczonych lub między stroną ochrzczoną i stroną nieochrzczoną, może być ze słusznej przyczyny rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego, na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała.

Można tez starać się o uznanie nieważności małżeństwa wskutek wprowadzenia w błąd w ważnej sprawie... Proszę zajrzeć TUTAJ, punkt 2.4 i dalej...

J.