Gość 27.07.2014 14:03

Szczęść Boże
1. Czy może być coś niewłaściwego w piciu coca-coli. Ostatnio słyszałem, że tak bo właściciele to świadkowie Jehowi.
2. Czy sportowiec mający zawody w niedzielę, popełnia coś niewłściwego bierąc w nich udział?
Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedź:

1. Nie ma nic niewłaściwego w piciu Coca-Coli. Przynajmniej nie jeśli chodzi o to, kto jest jej właścicielem. To nie ma znaczenia.

2. Zawody odbywają się w soboty i niedziele ze względu na kibiców. W Katechizmie Kościoła katolickiego (2187)  tak o tym czytamy:

Świętowanie niedziel i dni świątecznych wymaga wspólnego wysiłku. Każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania - bez potrzeby - drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowywaniu dnia Pańskiego. Gdy zwyczaje (sport, rozrywki itd.) i obowiązki społeczne (służby publiczne itp.) wymagają od niektórych pracy w niedzielę, powinni czuć się odpowiedzialni za zapewnienie sobie wystarczającego czasu wolnego. Wierni powinni czuwać z umiarkowaniem i miłością nad tym, by unikać nadużyć i przemocy, jakie rodzą niekiedy rozrywki masowe. Pomimo przymusu ekonomicznego władze publiczne powinny czuwać nad zapewnieniem obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci Bogu. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek względem swoich pracowników.

J.