anonimus 16.02.2014 19:07

Mam pytanie dotyczące wiary katolickiej.Kto tak naprawdę może nazywać się katolikiem,a konkretnie w co on musi wierzyć? Czy musi on zgadzać się z wszystkimi dogmatami,wyznaniem wiary,no i narzuconymi przez hierarchię Kościoła zasadami dotyczącymi np.antykoncepcji,spowiedzi,celibatu,czy może on krytykować hierarchię,czy osoby konsekrowane?Pozdrawiam.;- )

Odpowiedź:

Katolikiem zasadniczo jest ten, kto przyjął w Kościele katolickim chrzest albo po chrzcie w innym wyznaniu został do Kościoła katolickiego przyjęty. Przestaje nim być, jeśli pozytywnym aktem woli występuje z tegoż Kościoła. Może też zostać ukarany kara ekskomuniki, ale to nie do końca wykluczenie z Kościoła. Raczej zakaz uczestnictwa w jego życiu....

Jeśli katolik nie przyjmuje wszystkiego, w co Kościół każe wierzyć, jest katolikiem błądzącym/grzesznym, ale ciągle katolikiem.

J.