Krystyna 19.10.2013 12:59

Czy grzechem jest oddać matkę lub ojca do domu opieki? Przy założeniu, że ani mąż ani żona nie ma rodzeństwa, są młodymi ludźmi, mają dzieci, oboje pracują i nie mają możliwości sprawować należytej opieki nad rodzicem. A także przy założeniu, że jedno z małżonków stanowczo sprzeciwia się wzięciu pod swój dach rodzica drugiego małżonka - zachodzi obawa o jedność i zgodę w małżeństwie i rodzinie. Nie chodzi oczywiście o zaniechanie kontaktów i troski o rodziców, tylko o zapewnienie dobrej opieki.

Odpowiedź:

Odpowiadający jest zdania, że nie jest to grzech Ale należałoby baczną uwagę zwrócić na faktyczny kontakt z rodzicami. Nawet, w miarę możliwości, codzienny. Co innego obawa o dobrą opiekę nad ojcem i matką, a co innego spychanie wszystkiego na obcych ludzi. Ci obcy ludzie nie zapewnią radości płynącej z kontaktów z dziećmi...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg