Szakal 17.10.2013 15:50

Szakal W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 2282 Samobójstwo popełnione z zamiarem dania "przykładu", zwłaszcza ludziom młodym, nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem moralnym. Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy.

O jaką odpowiedzialność chodzi? Przed kim?

Odpowiedź:

Chodzi o odpowiedzialność przed samym sobą i Bogiem. Zmniejszyć odpowiedzialność za jakiś grzech znaczy zmniejszyć winę za grzech...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg