Gość 03.07.2013 14:27

Czy chrześcijanie są dziećmi Bożymi, skoro w modlitwie "Wierzę w Boga" mówimy:"...Jezusa Chrystusa, Syna Jego !jedynego!..."?

Odpowiedź:

Jezus jest Synem Jedynym, bo Jednorodzonym. Czyli ma tę samą naturę co Ojciec. y jesteśmy dziećmi przybranymi, synami usynowionymi....

J.