Gość 17.02.2013 20:40

Witam
w Ewangelii sw Jana Pan Jezus często mówi "Ojcze otocz swego Syna Chwałą"
albo "W nich zostałem otoczony Chwałą" ?
Czy wiadomo jak komentowali te słowa wybitni teolodzy, Ojcowie Koscioła, mistycy?
chodzi zwłaszcza o to co znaczy to "otoczenie Chwałą"
I co znaczy owo "W NICH" zostałem otoczony Chwałą" jak to rozumieć że Nasz Zbawiciel
W swoich uczniach został "Otoczony Chwałą"?
dziękuję

Odpowiedź:

Chodzi pewnie o 17 rozdział Ewangelii Jana. Żeby wiedzieć jak komentowali to wybitni teologowie, ojcowie Kościoła czy mistycy trzeba by zajrzeć do ich pism.

"Otocz mnie chwałą" w Biblii Poznańskiej przetłumaczono jako "wsław swego Syna". O co chodzi... W tym wypadku o chwałę, jaką będzie mająca niebawem bolesna śmierć i zmartwychwstanie. W ten sposób Jezus chwali Ojca, ale i sam, jako ten, który wypełnia wolę Ojca staje się godzien chwały, sławny.

"W nich zostałem otoczony chwałą", czy "w nich zostałem wsławiony"... To znaczy - jak napisano w Biblii Poznańskiej - że Jezus został uwielbiony przez wiarę i miłość uczniów. Gdy inni odeszli, oni zostali....

J.