Gość 14.01.2013 08:51

kiedy zazdrość staje się grzechem?

Odpowiedź:

Grzech to zawsze chciane przez człowieka zło. Nie jest więc grzechem samo uczucie zazdrości, choć oczywiście może do grzechu prowadzić. Z grzechem będziemy mieli do czynienia, gdy owo uczucie spowoduje konkretne słowa, czyny  czy zaniedbanie w stosunku do osoby, której się zazdrości.

Przykład. Mogę odczuwać uczucie zazdrości, gdy nauczyciel w szkole kogoś chwali. Też bym tak chciał. I to nie jest grzech. Grzech pojawi się, gdybym z powodu tej pochwały zaczął o tym kimś źle mówić, niesprawiedliwe podważać jego zasługi, wyśmiewał go albo namówił kolegów, żeby go zbić.

J.