Gość 24.11.2012 23:06

dlaczego Bóg stworzył tak nieprzychylny chrześcijaństwu islam

Odpowiedź:

Prawdą jest, że Bóg stworzył cały świat, a w nim także człowieka. Człowiek ma jednak rozum i wolną wolę. Może działać wbrew Stwórcy. To nie przejaw "błędu projektowania" przez Boga, ale wyraz jego łaskawości dla człowieka. Dlatego, choć Bóg jest stwórcą wszystkiego, nie jest odpowiedzialny za wszystkie czyny człowieka.

W podobnym duchu można spojrzeć na powstanie islamu...

J.