T.W. 07.06.2012 08:39

Bez pomocy Ducha Św. nie możemy powiedzieć, że naszym Panem jest Jezus Chrystus,tak? A więc nasza wiara w Boga pochodzi od Niego samego... To dlaczego tak trudno wierzyć? Dlaczego On nam tego nie daje, skoro wie, że bez Niego się nie da... dlaczego Bóg nie utrzymuje nas w wierze, w łasce przez cały czas? nie rozumiem tego...

Odpowiedź:

Odpowiadający nie obarczałby wina za niewiarę Pana Boga. Wiadomo, są ludzie, którzy o Jezusie ledwie słyszeli. Ale ochrzczeni maja łaskę wiary. Bo to jeden z darów otrzymywanych na chrzcie świętym. Pytanie, na ile z tego daru korzystamy, na ile staramy się go rozwijać. To trochę jak z rowerem. Nie wystarczy go mieć. Trzeba nań siąść i popedałować...

J.