Gość 03.06.2012 03:41

Jak interpretować zdanie z Pisma Świętego: "Nie wprzągajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi"? Czy to prawda, że jest to przestroga przed małżeństwami z osobami o innej religii (niewierzącymi po katolicku)? Czy może przed małżeństwami z ateistami (niewierzącymi w ogóle)? Czy jest to dalej aktualne, czy miało zastosowanie tylko w tamtej epoce?

Odpowiedź:

To ostrzeżenie przed zawieranie małżeństw z poganami. Ale można je odczytać także jako ostrzeżenie przed małżeństwami z ateistami. Ostatecznie wielu ówczesnych pogan tak naprawdę w swoich bogów nie wierzyło...

Ostrzeżenie to jest aktualne i dziś. Kościół do zawarcie małżeństwa z niewierzącym czy inaczej wierzącym wymaga zgody biskupa...

J.