Gosc123 06.05.2012 20:52

Czy działa przez tych ludzi Bóg?
...)

Odpowiedź:

Bóg działa poprzez różne osoby aby umocnić naszą wiarę. Jednak, aby mieć pewność, że jest to działanie Boga musimy mieć potwierdzenie w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła, który zajmuje się prawdziwością oraz następstwami takich zdarzeń. Podobnie było przecież z objawieniami siostry Faustyny, trzeba było czekać pewien okres czasu na potwierdzenie prawdziwości tych objawień. Siostra Faustyny nigdy nie sprzeciwiała się decyzjom Kościoła, po tym również poznać czy te uzdrowienia są dziełem Boga. Ludzie, poprzez których działa Bóg nie mogą skupiać uwagi na sobie, ale zawsze prowadzić do źródła - do Boga.

XMP