Maur 06.05.2012 18:13

Czy można działać w Kościele nie będąc osobą duchowną?

Odpowiedź:

Jak najbardziej, to właśnie Sobót Watykański II podkreślił wielką rolę wiernych świeckich w życiu Kościoła. Wielką pomocą dla chcących zaangażować się w życie Kościoła są różne grupy parafialnej. Każda z takich grup posiada jakieś konkretnie zadania i cele, które mogą stać się początkiem osobistego zaangażowania w działalność Kościoła. Życzę powodzenia;)

XMP