Lucja 04.05.2012 23:07

Czy można wziąć ślub kościelny poza kościołem, np. w ogrodzie? Często widać coś takiego na filmach (z tym, że pewnie bohaterowie tych filmów to niekatolicy). Jak to jest?

Odpowiedź:

Tak zwana forma kanoniczna zawarcia małżeństwa wymaga, by odbył się on w obecności świadka urzędowego (księdza) i dwóch innych świadków. Nie ma ścisłego  wymagania, by było ono zawierane w kościele. Choć we Wprowadzeniu do tego sakramentu, zawartym w księdze obrzędów napisano (punkt 28):

Ponieważ małżeństwo jest ustanowione dla wzrostu i uświęcenia ludu Bożego, jego sprawowanie ma charakter wspólnotowy, który domaga się uczestnictwa wspólnoty parafialnej, a przynajmniej niektórych jej członków. Biorąc pod uwagę zwyczaje miejscowe, zależnie od okoliczności można zawierać kilka małżeństw w tym samym czasie albo sprawować sakrament w czasie Mszy niedzielnej. (więcej TUTAJ)

Do ogródka raczej wspólnota parafialna nie przyjdzie. Ale gdyby chodziło o zawarcie małżeństwa w nadzwyczajnych okolicznościach (np. choroba, uwięzienie jednego z narzeczonych), to oczywiście nie potrzeba, by ceremonia odbywała się w kościele czy kaplicy...

J.