ktolubiciasteczka 02.05.2012 16:23

Jak mam się modlić w tych intencjach, na stronie http://spotkania.wiara.pl/Modlitwa ? I jak często?

Odpowiedź:

Wedle uznania. To znaczy można w intencji tych ludzi ofiarować jedno Ojcze nasz czy Zdrowaś Maryjo, albo cała dziesiątkę różańca albo inna modlitwę. Można tez modlić sie własnymi słowami polecając Bogu owe sprawy.

J.

Nie znaleziono dokumentów.