Gość 02.05.2012 08:11

Czy jeśli ktoś przez długi czas nie chodził do kościoła nie praktykował ale za to był związany z okultyzmem(w małej części np. Projekcja astralna) i raczej służył złu? (Pakty,modlitwy,mini-rytuały,wywoływanie duchów) to czy czymś to grozi?

Odpowiedź:

Każda forma okultyzmu, interesowanie się magią jest formą zaproszenia szatana do swego życia, przyzwolenie na działanie w naszym życiu. Jeśli chcesz zerwać z tym co robiłeś / robiłaś wcześniej to konieczna jest spowiedź bo dobrym wcześniejszym przygotowaniu i wyjaśnienie tej sprawy przy wyznawaniu grzechów. W takich przypadkach jest zalecane również uroczyste wyznanie wiary, tzn. w obecności księdza i świadka, niekoniecznie przy całej wspólnocie parafialnej. Warto też rozpocząć lekturę Pisma Świętego jako pełne zwrócenie się do Boga i ćwiczenie duchowe.

XMP