Kamys 04.03.2012 14:23

Czy poniższe twierdzenia są prawdziwe?
1. Łaska boża działa na ludzi, zwierzęta i rośliny (więcej modlitwy -> więcej łaski także dla zwierząt czy płodów rolnych)
2. Bez łaski bożej nie byłby możliwy rozwój ludzi, roślin i zwierząt. (łaska ta jest dawana nawet bez szczególnych modlitw).
3. Wolną wolą obdarzone są zarówno ludzie jak i zwierzęta. Rośliny wolnej woli nie mają.
4. Jedynie człowiek ma możliwość poznania Boga.

Odpowiedź:

1-2. Te zdania są o tyle nieprawdziwe, że zakłada jakieś rozdzielenie łaski i natury. Pan Bóg, żeby rośliny rosły nie zsyła łaski, ale deszcz. A potem daje im słońce...

3. Zwierzęta kierują się instynktem, nie wolną wolą.

4. To zdanie jest o tyle prawdziwe, ze trudno powiedzieć by rośliny czy zwierzęta miały w ogóle możliwość poznania w sensie w jakim mówimy o poznaniu u człowieka.

J.