Konatan 03.02.2012 17:50

Czy żeby przyjąć Komunię Świętą, trzeba uczestniczyć w całej mszy świętej? Czy można przyjść do kościoła podczas rozdawania Ciała Pańskiego i po prostu je przyjąć?

Odpowiedź:

Komunię Świętą możemy przyjąć w ciągu jednego dnia dwukrotnie. Po raz pierwszy nie musimy uczestniczyć w Eucharystii, ale np w Nabożeństwie z udzieleniem Komunii Św. w czasie odwiedzin kapłana z Najświętszym Sakramentem w domu chorego. Po raz drugi musimy uczestniczyć w całej Eucharystii. Nasze uczestnictwo w Eucharystii jest jednocześnie przygotowaniem do godnego przyjęcia Komunii Świętej. Niestosownym jest więc wejście do kościoła tylko by przyjąć Komunię, ale nie uczestniczyć w Mszy Św. Może być to wyraz braku szacunku do Najświętszego Sakramentu.

XMP