Zdziwiona - gośc 15.01.2012 22:12

Czy to jest mozliwe aby wdowiec ktory miał slub kościelny został ksiedzem ??Artykuł taki niedawno ukazał się w dwutygodniku "Przyjaciółka". Dla mnie to jest dziwna sytuacja. Ksiądz który ma córkę i wnuka i niby wszystko jest ok ?????

Odpowiedź:

Wdowca  nie wiąże małżeński węzeł. Jest stanu wolnego. Jeśli dzieci już się usamodzielniły, nie ma też obowiązków wobec nich. Nie ma więc przeszkody, by ktoś taki został księdzem...

Wymóg celibatu księży w Kościele katolickim  ma wprawdzie także  uzasadnienie teologiczne, ale przede wszystkim chodzi o pewien wymóg praktyczny: by ksiądz mógł niepodzielnym sercem służyć Kościołowi. Wdowiec zdecydowanie może już taką decyzję podjąć.

Stosunek Kościoła katolickiego do celibatu chyba najlepiej ilustruje fakt, że choć celibat obowiązuje w Kościele rzymskokatolickim, nie obowiązuje już kapłanów w kościele greckokatolickim (z wyjątkiem mnichów i biskupów). Tu nie chodzi o to, że kto zna pożycie z kobieta nie może być kapłanem...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg