Odpowiedź Opus Dei: „Kod Leonarda da Vinci”, Kościół Katolicki, Opus Dei

Wielu czytelników jest zaintrygowanych stwierdzeniami dotyczącymi historii oraz teologii chrześcijańskiej przedstawionymi w „Kodzie Leonarda da Vinci”. Pragniemy przypomnieć, że „Kod Leonarda da Vinci” jest fikcją literacką i nie stanowi wiarygodnego źródła informacji o tych sprawach.

Książka wzbudziła powszechne zainteresowanie genezą Biblii oraz centralnym elementem doktryny chrześcijańskiej, jakim jest boskość Jezusa Chrystusa. Tematy te są ważnym i interesującym przedmiotem badań i mamy nadzieję, że zainteresowani czytelnicy zyskają motywację do zapoznania się z bogatym zbiorem informacji dostępnym w dziale literatury niebeletrystycznej.

Czytelnicy, którzy przeprowadzą głębszą analizę i dokonają krytycznej oceny, przekonają się, że zawarte w „Kodzie Leonarda da Vinci” twierdzenia na temat Jezusa Chrystusa, Marii Magdaleny oraz historii Kościoła nie znajdują poparcia wśród uznanych uczonych. Książka popularyzuje na przykład pogląd, jakoby panujący w IV w. cesarz rzymski Konstantyn wymyślił doktrynę o boskości Chrystusa z przyczyn politycznych. Dowody historyczne jednak wyraźnie pokazują, że Nowy Testament oraz najwcześniejsze pisma chrześcijańskie wyrażają chrześcijańskie przekonanie o boskości Chrystusa. Inne przykłady nieprawdziwych twierdzeń zawartych w „Kodzie Leonarda da Vinci” można znaleźć w recenzjach i artykułach, do których linki znajdują się po prawej stronie. Czytelnikom, którzy chcieliby dotrzeć do sedna kwestii poruszanych w książce, polecamy w szczególności artykuły, do których linki znajdują się po prawej stronie, a także książkę Amy Welborn „Zrozumieć kod Da Vinci”.

Pragniemy także zaznaczyć, że dziwaczny obraz Opus Dei przedstawiony w „Kodzie Leonarda da Vinci” jest niezgodny z prawdą, zarówno w ogólnym zarysie, jak i w szczegółach, a wyrabianie sobie jakiejkolwiek opinii na temat Opus Dei w oparciu o przeczytaną książkę jest działaniem nieodpowiedzialnym. Osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych informacji na temat fałszywych wyobrażeń o Opus Dei zawartych w książce, prosimy o przeczytanie poniższego tekstu.

Opus Dei, Sobór Watykański II i świat współczesny

„Kod Leonarda da Vinci” przedstawia Opus Dei jako instytucję wrogo nastawioną wobec współczesnego, świeckiego świata oraz przeciwstawiającą się Soborowi Watykańskiemu II. W rzeczywistości, prawda jest odwrotna. Jedną z centralnych idei, na których opiera się posłannictwo Opus Dei, jest przekonanie, że świeccy chrześcijanie są wezwani do bycia częścią współczesnego, świeckiego świata, który mają czynić lepszym poprzez dawanie świadectwa chrześcijańskiego, a nie poprzez odrzucanie tego świata lub uciekanie od niego. Opus Dei w pełni popiera i szerzy nauczanie Kościoła, także nauczanie Soboru Watykańskiego II, który oficjalnie potwierdził rolę laikatu propagowaną przez Opus Dei.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |