zsz 10.12.2011 18:24

Co działo się po śmierci z dobrymi ludźmi, którzy żyli przed Jezusem np. z Mojzeszem, zanim Chrystus przyszedł na ziemię? Czy byli w czyśćcu?

Odpowiedź:

Sprawiedliwi zmarli przed Chrystusem przebywali w piekłach (nie piekle), szeolu... Zgodnie z tym, co powtarzamy w Wyznaniu wiary o Jezusie, który "zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał...

W Katechizmie Kościoła katolickiego (663) czytamy:

Krainę zmarłych, do której zstąpił Chrystus po śmierci, Pismo święte nazywa piekłem, Szeolem lub Hadesem, ponieważ ci, którzy tam się znajdują, są pozbawieni oglądania Boga. Taki jest los wszystkich zmarłych, zarówno złych, jak i sprawiedliwych, oczekujących na Odkupiciela, co nie oznacza, że ich los miałby być identyczny, jak pokazuje Jezus w przypowieści o ubogim Łazarzu, który został przyjęty "na łono Abrahama". "Jezus Chrystus, zstępując do piekieł, wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego Wyzwoliciela na łonie Abrahama". Jezus nie zstąpił do piekieł, by wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg