Konatan 04.11.2011 14:02

Pan Jezus kilka razy mówi o tym, jak to ktoś będzie największy czy najmniejszy w królestwie niebieskim (np. Mt 5 albo Mt 18). Wiadomo, że każdy człowiek w niebie będzie tak samo szczęśliwy, ale co oznacza ta hierarchia?

Odpowiedź:

Pytanie, czy Jezusowi chodziło o niebo. Czy o królestwo, która tu się zaczyna, a w niebie będzie trwało...

To oczywiście nie jakieś dwie rzeczywistości, ale odmienne aspekty tej samej sprawy. Chyba najlepszą ilustracją tej rzeczywistości jest scena, gdy Jezus umywa swoim uczniom nogi. On jest największy. On zawsze będzie największy. Mimo to robi coś, co zwykle robił sługa. Nie odbiera Mu to Jego wielkości. Wręcz przeciwnie: jest jeszcze większy, bo służy...

Być może Jezusowe "większy" "mniejszy" trzeba rozumieć nie jako hierarchę niebieską, ale lepsze dostosowanie do wymogów Królestwa, lepsze wypełnianie prawa Królestwa...

Mam nadzieję, że w miarę jasno przedstawiłem moja intuicję ;)

J.