Gość 04.09.2011 23:55

Dzień Dobry,

nie będę sprawiać wrażenia głęboko wierzącej, Mam tylko pytanie :skoro po śmierci jest Bóg to co było przed życiem . A najważniejsze co było wcześniej? i dlaczego nie pamiętam? Być może jest to pytanie na kolejny Sobór i zaktualizowanie Bilbli. jednakże pytanie wciąż mnie dręczy , niepokoi, i czuję że zwalnia z wszelkich norm...

Odpowiedź:

Chrześcijanie wierzą, że życie człowieka rozpoczyna się wraz z poczęciem. Całego człowieka. Jego ciała i duszy. Nie wierzymy w preegzystencję dusz...

J.