Ankuu 22.08.2011 18:49

W Credo wypowiadamy słowa : "Zrodzony a nie stworzony". Czy może odpowiadający je wyjaśnić... bo ja to rozumiem tak, ze jeśli zrodzony to też i stworzony...
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Zwrot ten dotyczy relacji między Ojcem i Synem (w Trójcy Świętej). Ma podkreślić jedność natury Ojca i Syna. Tak jak "ze światłości jest światłość", tak "Bóg prawdziwy jest z Boga prawdziwego". 

Człowiek może wiele rzeczy "stworzyć" - wybudować dom, most, czy motocykl, ale tylko kiedy "rodzi" tworzy istotę równa sobie. Podobnie Bóg. Stworzył wiele istnień. Wszystkie są mu podległe, wszystkie są "gorsze", nie są takie jak On. Są wynikiem jego pomysłu i umiejętności, ale nie dorównują Jemu Samemu. "Zrodzony", w przeciwieństwie do "stworzony" pokazuje równość Ojca i Syna...

J.