Saherb 01.07.2010 21:37

1. Czy ksiądz może przejąć od rodziców gospodarstwo rolne (lub rodzinną firmę) i być "dwuzawodowcem"? Czy może nim jedynie zarządzać tylko jako właściciel?
2. Dlaczego kościoły buduje się w linii wschód-zachód?
3. Dlaczego w Różańcu za zmarłych zawsze odmawia się Tajemnice Chwalebne?

Odpowiedź:

1. Nie. Ksiądz musi niepodzielnym sercem służyć Kościołowi. Wykonywanie przy okazji jakiejś innej pracy wręcz mu nie przystoi. Chyba że byłoby to gospodarstwo parafialne, a nie jego własne, a on byłby tylko zarządcą.

2. Najbliższy kościół od miejsca, w którym teraz jestem, katowicka katedra, wejście ma od północy, a prezbiterium od południa. Katedra warszawska jest zwrócona ku północnemu wschodowi. Zwyczaj orientowania kościołów na wschód już dawno zaniknął. O symbolice możesz dowiedzieć się TUTAJ

3. Chyba nie ma takiego obowiązku. Może gdzieś tak się robi, bo to tajemnice dotyczące naszego przyszłego życia.

J.