Gość 30.05.2010 22:19

Czy Żydzi odwiedzają groby jak katolicy? Kwiaty,znicze itp.?

2.Czy trzeba podczas prywatnej modlitwy mówić głośno-słowami otwierając usta.Czy Święci do których zanosimy prośby słyszą modlitwę duszy-bez wypowiadania słów na głos czy otwierania w tym celu ust? Czy samą myślą można się modlić i czy mieszkańcy Nieba słyszą taką modlitwę?

Odpowiedź:

1. Żydzi odwiedzaja groby bliskich. Np. w Palestynie kłądą na grobach bliskich kamienie... Więcej znajdziesz TUTAJ i   TUTAJ

2. Przyjmuje się, że święci słyszą nasze modlitwy, kiedy się do nich zwracamy...

J.