NUNY 03.05.2010 12:44

Czy bogaty chrześcijanin będzie zbawiony?

Odpowiedź:

Majątek chrześcijanina ma dla jego zbawienia znaczenie drugorzędne. Najważniejsze, jaka jest jego wiara. To znaczy na ile na serio wierzy Panu Jezusowi, a więc i postępuje według jego nakazów. Posiadanie bogactwa, a zwłaszcza pragnienie jego posiadania, może bycie dobrym chrześcijaninem utrudnić, ale tego nie uniemożliwia...

J.