Bartek 16.03.2010 17:06

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Mam pytanie dotyczące wstąpienia do seminarium duchownego. Jaką szkołę należy skończyć, by wstąpić do seminarium? Czy wystarczy skończyć liceum ogólnokształcące?

Odpowiedź:

Trzeba skończyć szkołę z maturą. Bo w seminarium się studiuje. A wedle przepisów państwowych studenci muszą mieć maturę...

J.