Zaintrygowana 14.03.2010 08:42

Powód skazania Jezusa na śmierć.
Nie do końca jest to jasne. Wiem, że księża, którzy wykładają teologię mówią, że główny powód musiał być polityczny, bo jak skazać za religijny? Zwłaszcza, że Żydom nie wolno było nikogo zabić, a Piłat czy Herod nie mieli interesu, żeby skazywać kogoś z powodów religijnych.

Czy zatem głównym powodem skazania Jezusa na śmierć była sytuacja wypędzenia ludzi ze świątyni? Podobno, to jest główny powód polityczny, za który Jezus został skazany. Bo nawet, jeśli Żydzi mówili, że czynił się Mesjaszem czy równym Bogu, to nie mogli z tym nic zrobić, bo nie wolno im było zabić, a taki powód nie miał znaczenia dla władz państwowych, czy to prawda?

Odpowiedź:

Jezus został przez Piłata skazany jako buntownik. Uznawał się za króla, a więc tym samym sprzeciwiał się rzymskiemu cesarzowi. Wprawdzie Piłat wiedział - Jezus mu wytłumaczył, zobacz w Ewangelii Jana - że Jezus nie uzurpuje sobie władzy ziemskiej ale bał się, że kiedy Żydzi na niego naskarżą do cesarza, ten nie będzie słuchał wyjaśnień tylko go ukarze za tolerowanie buntu.

To był oficjalny, rzymski tytuł skazania Jezusa. Sąd religijny - przed Sanhedrynem - skazał Jezusa za stwierdzenie, że jest Bogiem. Czyli za bluźnierstwo. Wprost nie ma takiego stwierdzenia, ale Żydzi tak odczytali - i słusznie - słowa Jezusa, że będzie siedział po prawej stronie Boga. Po prawej ręce króla siadał syn, następca tronu. Jezus uważał się za następcę tronu samego Boga. A więc dla Żydów było to bluźnierstwo.

Jako że Żydzi nie mieli własnego państwa, a podlegali Rzymowi, nie mogli sądzić samodzielnie. To znaczy, konkretnie, nie mogli skazywać na śmierć. Stąd konieczność udania się do Piłata. Sęk w tym, że za sprawy religijne Piłat na pewno nie skazałby Jezusa na śmierć...

J.