lusia 05.03.2010 17:02

czy mogę wziąść ślub z osobą chorą na schizofrenię ? czy kościół tego nie zabrania ? być moż jestem w ciąży czy ma no jakieś znaczenie przy załatwianiu ślubu kościelnego?

Odpowiedź:

Wedle podręcznika prawa małżeńskiego schizofrenia może powodować brak wystarczającego używania rozumu, by ważnie zawrzeć małżeństwo...

Zobacz TUTAJ

J.