mariolka 14.02.2010 10:36

Czy jest grzechem kiedy małżonkowie współczyją dwa razy jeden za drugim z tym ze pierwszy stosunek nie skonczył się w drogach rodnych kobiety (nie przypadek) ale ten drugi już tak (planowany).

Odpowiedź:

Zasadniczo każde zbliżenie powinno umożliwiać poczęcie... Chodzi o to, że inna zasada mówi, iż małżonkowie mają zawsze prawo stosunek przerwać. W opisanej sytuacji istniałby przymus współżycia...

J.