mariolka 14.02.2010 10:29

1. Na spowiedzi generalnej należy wyznawać wszystki grzech od początku swojego życia?
Trzeba wymieniać grzechy z których się już wyspowiadało?
Czy spowiadać się z tego z czego się nie wyspowiadało?

2. Jak należy się wyspowiadać z współżycia z którego się szybko wycofało?

Odpowiedź:

1. Nie ma jednej zasady, która regulowałaby, jak ma wyglądać spowiedź generalna. Ogólnie rzecz biorąc trzeba pamiętać, że:

a) spowiedź generalna jest potrzebna, gdy ktoś taił jakiś grzech ciężki. Wtedy potrzeba wyznać wszystkie grzechy ciężkie od ostatniej ważnej spowiedzi.

b) spowiedź generalna jest zalecana, gdy ktoś rozpoczyna nowy rozdział życia. Wtedy ma służyć temu, by w nowy etap wejść bez obciążeń. Wtedy treść wyznani, oprócz jakiegoś ogólnego rysu powinna uwzględnić jakieś niejasne sprawy...

c) spowiedź generalna jest niewskazana, gdyby miała być wyrazem niewiary w Boże miłosierdzie

Nie znając Twojego motywu trudno powiedxieć, jak spowiedź powinna wyglądać...

2. Najpiej powiedz tak, jako napisałaś

J.