saha 09.02.2010 16:25

Czy ćwiczenie jogi jest grzechem?

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o ćwiczenia gimnastyczne, to nie. Jeśli to ma być jakiś element niechrześcijańskich praktyk religijnych, to tak.

J.