XXX 09.02.2010 16:21

Czy spowiedź przedślubna to to samo co generalna?
Jeśli chcę przystąpić przed ślubem do spowiedzi generalnej to mogę zrobić to półroku przed wyznaczoną datą ślubu? Czy musi to być bliżej tej daty.

Odpowiedź:

Spowiedź przed ślubem nie różni się zasadniczo od tej normalnej. Zwłaszcza jeśli ktoś z reguły dobrze się spowiada. Spowiedź generalna przed ślubem nie jest wymagana. Ale często się ją zaleca, by wejść na nową drogę życia bez zaszłości z wcześniejszego okresu życia...

J.