lauretta 07.02.2010 11:22

Jak człowiek może kochać Boga? To jest nasze największe przykazanie. Mamy Go kochać ze wszystkich sił, duszą, umysłem, sercem. Ale co to znaczy w praktyce? Konkretnie? Rozumiem jak można kochać człowieka i wiem co to znaczy. Ale jak można kochać Kogoś, kogo nie widzę, nie czuję, który jest nieskończenie większy ode mnie? Co mam konkretnie robić- jak ma się ta moja miłość przejawiać- w jakich czynach?
Z góry dziękuję za pomoc!

Odpowiedź:

Kochać Boga... To znaczy chyba przede wszystkim okazać mu wdzięczność za to wszystko, co nam daje; to stawiać Go zawsze na pierwszym miejscu, liczyć się z Jego wolą, szukać Jego czci, Jego chwały. Bo przecież one mu się od nas należą...

Człowiek oczywiście nie może zajmować się jedynie Bogiem. Musi jeść, spać, miewa swoje domowe obowiązki. I Bóg nie wymaga tego całego czasu tylko dla siebie. Ale On - jeśli Go kochamy - będzie zawsze na pierwszym miejscu. W praktyce będzie to oznaczało przede wszystkich zachowywanie Jego przykazań...

J.