06.02.2010 17:30

czy czytanie pisna sw. daje rozgzeszenie

Odpowiedź:

Jeśli ktoś popełnił grzech ciężki jedyną zwyczajną drogą uzyskania rozgrzeszenia jest sakramentalna spowiedź. Grzechy lekkie Bóg odpuszcza bez tego sakramentu każdemu, kto ma odpowiednią dyspozycję i o to prosi...

J.