józefa 03.02.2010 22:55

Dlaczego król Dawid popełnił przestępstwo licząc ludzi (dzisiejsze czytanie 3.02) a w tym samym czytaniu jak zmarło dużo ludzi za karę to byli policzeni? Kto ich policzył.

Odpowiedź:

Chodzi o 2 Księgę Samuela, rozdział 24...

Policzenie Izraela było grzechem, bo Dawidowi chodziło o zbadanie własnej potęgi. To znaczy Dawid jakby zapomniał na chwilę, ze powodzenie zawdzięcza Bogu, Jego łaskawości, a nie sile swoich wojowników.

Trzeba pamiętać, że instytucja królestwa w czasach Dawida była rzeczą dość w Izraelu nową. Do Saula, poprzednika Dawida, było tak, że Izrael nie miał króla. Gdy istniała taka potrzeba - np. konieczność prowadzenia wojny - Bóg powoływał przywódcę, sędziego. Ale to Bóg zawsze był królem. Potem Bóg zgodził się, żeby Izrael miał króla jak inne narody. Ale ten król zawsze musiał pamiętać, kto jest jedynym władcą Izraela...

Dalszej części pytania odpowiadający chyba nie zrozumiał...

J.